s5 logo firmamahrsroFirma MÁHR s.r.o. 
Adresa: Blažov 216, 929 01 Kútniky
IČO: 36 257 00

Kontakty:

Július Máhr                 Gábor Kiss
konateľ firmy   obchodný zástupca
+421 905 407 002   +421 905 536 090

Objednávkykancelaria@firmamahr.com 
Cenové ponuky: info@firmamahr.com

 

Výpis z obchodného registra